:

:

| | : "Ctr+F" | 

26 1982 . N 18

 

 

IV-2-82

 

IV.

 

2.

 

 

3.

 

16.

 

1 1984

 

26 1982 . N 18.

.

IV 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42 . 1965 .

 

, , , , , , , , .

3 IV-2-82 :

16. ;

17. - ;

18. - ;

19. - ;

20. ;

21. ;

22. - ;

23. - ;

24. - ;

25. ;

26. .

.

 

.

- .. ( ), .. ( ), .. ( ).

 

 

1.

 

1.1. - , , , , :

- , -, 1,6 (16 /2);

;

, 150 C 0,07 (0,7 /2);

( ) , ;

.

, 1,16 (1 /) 115 C 0,07 (0,7 /2) 30 2 6 3 .

, , .

1.2. , .

1.3. , , , , , , ..

1.4. .

1.5. , .

.

1.6. , 200 , , , , ; 200 , - .

1.7. 4 6 , . , .

1.8. . 1 3, - . 2 3.

. 5.

1.9. 3 . , . 3 .

, , 8 " ".

 

2.

 

2.1. :

- . ;

- , ;

, - , - .

2.2. , , .

, , , , , - .

2.3. , , , . , , , , , , .

2.4. , - , .

 

3.

 

─────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────

│N

├────────────┬──────────

│ │-

─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────

1 2 3 4

─────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┼──────────

3.1.

, :

. 3 5 │2, 3, 5 - 13 │ 1,05 -

" 5 " 8 │2, 3, 5 - 13 │ 1,17 -

" 8 " 10 │2, 3, 5 - 13 │ 1,26 -

" 10 │2, 3, 5 - 13 │ 1,4 -

3.2. 7, 8 1,26 -

, │

, │

3.3. - 12 - 14 0,7 0,6

 

1.

 

1.1.

 

 

1. . 2. .

 

16-1

 

100

──────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────

││ , ,

│- ├─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────

│ 50 │ 80 │ 100 │150 │ 200 │250 │300 │ 350 │400

├─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

1 │ 2 3 │ 4 5 │ 6 │ 7 8 │ 9

──────────────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

1. │.-.│40,3 │ 46 │ 70 │ 82 │99,6 │119 │142 │ 168 │193

2. │ . │ 22 │ 27 │ 38 │ 43 │ 54 │ 64 │ 75 │ 91 │104

──────────────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

3. " │ 2,3 │4,6 │5,75 │8,05│12,7 │17,3│ 23 │28,8 │34,5

──────────────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

4. │ │ 101 │101 │ 101 │101 │ 101 │101 │101 │ 101 │101

5. │ . 6 │ 6 │ 8,4 │ 12 │16,8 │26,4│33,6│43,2 │55,2

 

1.2.

 

 

1. . 2. . 3. .

 

16-2

 

100

───────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────

│ │ , ,

│├──────┬─────┬──────┬──────┬──────

│ 100 │ 150 │ 250 │ 350 │ 400

├──────┼─────┼──────┼──────┼──────

1 2 3 4 5

───────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────

1. .- │ 114 │ 162 │ 214 │ 262 │ 297

2. . 64 │ 93 │ 124 │ 150 │ 169

───────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────

3. " │ 6,9 │10,4 │ 18,4 │ 29,9 │39,1

───────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────

4. │ 101 │ 101 │ 101 │ 101 │ 101

5.

6. . │ 10,8 │14,4 │ 21,6 │ 34,8 │45,6

 

1.3.

 

 

1. . 2. . 3. .

 

16-3

 

1

─────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────

││ , ,

│- ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│ 50 │ 80 │ 100 │ 125 │ 150 │ 200 │ 400

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1 2 3 4 5 6 7

─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1. .- │64,6 │46,4 │31,8 │27,1 │24,3 │21,2 │19,5

2. │ . │37,2 │26,6 │18,1 │15,4 │13,7 │11,9 │10,8

─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

3. " │ 2,6 │ 2,6 │ 2,6 │ 2,6 │ 2,6 │ 2,6 │ 2,6

─────────────────────────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

4. 1 1 1 1 1 1 1

5. │32,5 │ 22 │17,1 │24,3 │32,2 │20,7 │20,1

6. │ . │ 12 │11,3 │10,2 │ 9,4 │ 9,8 │ 8,2 │ 8,1

 

2.

 

2.1.

 

 

1. . 2. .

 

16-4

 

100

───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────

│ │ , ,

│├─────────┬─────────┬─────────

50 100 150

├─────────┼─────────┼─────────

1 2 3

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

1. .- 60 65 78

2. . 36 39 44

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

3. " 1,15 3,45 5,75

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

4. 100 100 100

5. . 10 10 10

6. . 8,4 13,2 21,6

 

2.2.

 

 

1. . 2. . 3. . 4. .

 

16-5

 

100

───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────

│ │ , ,

│├─────────┬─────────┬─────────

50 100 150

├─────────┼─────────┼─────────

1 2 3

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

1. .- 72 79 90

2. . 45 49 57

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

3. " 2,3 3,45 5,75

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────

4. 99,8 99,8 99,7

5. .

6. . 14,6 16,2 20,3

 

3.

 

 

1. . 2. . 3. . 4. .

 

16-6

 

100

──────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────

, ,

│ ├───────────────┬─────────────────

50 100

├───────────────┼─────────────────

1 2

──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────

1. .- 60,9 58,3

2. . 38,1 37

──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────

3. " 0,21 0,46

──────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────────

4. 99,8 99,8

5. .

6. 14 23,5

7. . 15,6 20,8

 

4.

 

 

1. . 2. . 3. . 4. . 5. (. 3 - 5).

 

16-7

 

100

────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬───────────

│ │ │ │-

││

├───────────┴────────────────┴───────────

, ,

├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────

│ 40 │ 50 │ 40 │ 50 │ 80 │ 40 │ 50

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

1 2 3 4 │ 5 6 7

────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

1. .- │34,5 │43,2 │ 37 │47,6 │57,1│33,1 │41,7

2. . │21,1 │26,5 │22,5 │ 29 │34,7│20,7 │26,1

────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

3. " │1,29 │2,59 │1,36 │3,37 │3,98│ 1,5 │2,88

────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

4. │ 100 │ 100 │ 100 │ 100 │100 │ 100 │ 100

5. .

6. . │1,49 │1,74 │1,63 │ 2,6 │4,62│1,38 │1,44

 

5.

 

 

1. (. 1 - 5) (. 6 - 9). 2. . 3. .

 

16-8

 

100

──────────────────┬───────┬────────────────────────────────────────────────

││ , ,

│- ├─────┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬────

│ 50 │ 65 │ 100 │150 │ 200 │250 │300 │ 350 │400

├─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

1 │ 2 3 │ 4 5 │ 6 │ 7 8 │ 9

──────────────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

1. .- │66,3 │76,7│86,3 │124 │ 160 │205 │234 │ 266 │295

2. │ . │41,3 │ 47 │53,2 │73,5│94,1 │124 │142 │ 161 │178

──────────────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

3. " │ 4,6 │5,21│6,78 │9,07│14,8 │23,1│27,7│33,9 │38,2

──────────────────┼───────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼────

4. │ 100 │100 │ 100 │100 │ 100 │ - │ - - │ -

5. │ " - │ - - │ - - │ 93 │ 93 │ 94 │ 95

6. . - │ - - │ - - │ 11 │ 9 7 │ 5

7.

8. │ . │ 2,8 │3,44│4,24 │9,61│12,8 │38,4│ 41 │45,2 │48,1

 

6. ,

,

 

 

1. . 2. .

 

16-9

 

100

──────────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────────

│ │ , ,

│├─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────

│ 40 │ 50 │ 80 │ 100 │ 150 │ 200

├─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────

1 2 │ 3 4 5 │ 6

──────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────

1. .- │ 45 │60,6 │86,4│ 89 │ 132 │ 162

2. . │28,4 │37,2 │52,5│53,7 │76,9 │ 93,8

──────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────

3. " │1,22 │3,43 │5,2 │6,31 │8,97 │13,3

──────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────

4. │ 100 │ 100 │100 │ 100 │ 100 │ 100

5. .

6. . │0,73 │1,58 │2,23│3,06 │6,65 │ 9,36

 

7. -

 

 

1. . 2. . 3. .

 

16-10

 

10

────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────

│ │ , ,

│├────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────

│ 50 │ 65 │ 80 │ 150 │200 │250 │350 │400

├────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

│ 1 │ 2 │ 3 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8

────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

1. .- │5,57│6,41│10,5│14,8 │18,7│21,2│24,2│26,8

2. . │3,38│3,89│6,02│8,48 │10,9│12,7│14,5│ 16

────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

3. " │0,36│0,44│0,51│0,96 │1,95│2,4 │ 3 │3,53

────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

4. │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10 │ 10

-

5.

6. . │0,19│0,28│0,3 │ 0,8 │1,54│3,13│3,46│3,54

 

8.

 

 

1. . 2. .

 

16-11

 

1

────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────

│ │ , ,

│├──────┬─────┬──────┬──────┬─────

50 │ 100 │ 200 │ 300 │ 400

├──────┼─────┼──────┼──────┼─────

1 2 3 4 5

────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────

1. .- │ 0,92 │1,39 │ 2,31 │ 4,14 │5,85

2. . │ 0,59 │0,88 │ 1,44 │ 2,67 │3,76

────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────

3. " │ 0,12 │0,17 │ 0,28 │ 0,58 │0,81

────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────

4. . 2 2 2 2 2

5. │ 0,62 │1,37 │ 2,48 │ 4,01 │6,62

6. . │ 0,07 │0,17 │ 0,43 │ 1,43 │2,93

 

9.

 

 

1. . 2. .

 

9.1. , , ,

 

16-12

 

1 .

────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────

│ │ , ,

│├────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬────

│ 50 │100 │150 │ 200 │250 │300 │350 │400

├────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

│ 1 │ 2 │ 3 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8

────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

1. .- │1,51│2,67│6,03│7,76 │9,59│11,4│13,8│15,1

2. . │0,97│1,71│3,68│4,75 │6,1 │7,19│8,74│9,53

────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

3. " │0,13│0,29│0,51│0,76 │1,08│1,38│1,85│2,24

────────────────────────┼─────────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼────

4. . │ 1 │ 1 │ 1 1 │ 1 │ 1 │ 1 │ 1

5. " │ 2 │ 2 │ 2 2 │ 2 │ 2 │ 2 │ 2

6. │1,1 │ 2 │3,91│4,96 │7,74│8,02│8,02│13,2

7. . │0,07│0,2 │0,37│0,74 │1,27│1,81│3,26│3,67

 

. .

 

9.2.

 

16-13

 

1 .

──────────────────────┬───────┬─────────┬─────────────────────────┬────────

││- -

-│ │ │-

├─────────┴─────────────────────────┤

│ , ,

├────┬────┬───────────┬─────────────┤

│ 50 │100 │80 (50 x 2)│150 (100 x 2)│

├────┼────┼───────────┼─────────────┼────────

│ 1 │ 2 3 4 5

──────────────────────┼───────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼────────

1. .- │1,92│3,03│ 3,89 8,6 2,38

2. │ . │1,21│1,9 │ 2,45 5,21 1,52

──────────────────────┼───────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼────────

3. " │0,1 │0,2 │ 0,18 0,37 0,18

──────────────────────┼───────┼────┼────┼───────────┼─────────────┼────────

4. . │ 1 │ 1 1 1 1

5. " │ 1 │ 1 1 1 1

6. │1,24│2,02│ 1,3 3,91 -

7. │ . │0,05│0,12│ 0,11 0,22 0,09

 

9.3.

 

16-14

 

1 .

────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────────────

│ │ , ,

│├─────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────

│ 50 │ 100 │ 150 │ 200 │250 │ 300 │ 400

├─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

1 2 3 4 │ 5 6 7

────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

1. .- │0,95 │2,05 │3,38 │4,69 │7,8 │9,19 │11,8

2. . │0,62 │ 1,3 │2,11 │2,92 │4,9 │5,78 │7,42

────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

3. " │0,07 │0,12 │0,22 │0,32 │0,56│0,75 │1,07

────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────

4. . 1 1 1 1 │ 1 1 1

5. " 1 1 1 1 │ 1 1 1

6. │0,62 │1,01 │2,18 │2,48 │3,87│4,01 │6,62

7. . │0,06 │0,14 │0,23 │0,42 │0,65│0,94 │1,49

 

9.4.

 

16-15

 

1 .

─────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────────────

│ │ , ,

│├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│ 25 │ 50 │ 80 │ 100 │ 125 │ 150

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1 2 3 4 5 6

─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1. .- │1,02 │1,51 │ 2,6 │4,47 │5,73 │7,09

2. . │0,63 │0,93 │1,59 │2,59 │3,31 │4,11

─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

3. " │ 0,1 │0,16 │0,29 │0,37 │0,46 │0,61

─────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

4. . 1 1 1 1 1 1

5. " 2 2 2 2 2 2

6. │ 0,6 │1,24 │ 1,3 │2,74 │2,86 │4,96

7. . │0,06 │0,08 │0,18 │0,22 │0,31 │0,37

 

10.

 

 

1. . 2. (. 1). 3. (. 1).

 

16-16

 

1

──────────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────

│ ├──────────┬──────────

│ │

├──────────┼──────────

1 2

──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────

1. .- 3,14 0,31

2. . 1,8 0,19

──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────

3. " 0,08 0,01

──────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────

4. . 1 1

5. 10 -

6. . 1 -

7. " 3 2

8. " 1 -

9. . 0,72 0,04

 

. 1. 80% (. 1).

2. 10 . 5 (. 1) .

 

11.

 

 

1. (. 1). 2. (. 2 - 4).

 

16-17

 

1

────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────

│ ├────────┬──────────────────────────

- │ , ,

│ ├────────┬────────┬────────

50 100 150

├────────┼────────┼────────┼────────

1 2 3 4

────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────

1. .- 2,7 0,68 0,93 1,51

2. . 1,69 0,39 0,53 0,86

────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────

3. " 0,45 0,01 0,01 0,02

────────────────────────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┼────────

4. . 1 1 1 1

5. . 0,14 0,11 0,18 0,29

 

12.

 

 

1. . 2. . 3. , . 4. . 5. .

 

12.1.

 

16-18

 

1

───────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────

│ │ , ,

│├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

50 │ 100 │ 150 │ 200 │ 300 │ 400

├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────

, ,

├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│ 40 │ 50 │ 80 │ 100 │ 100 │ 200 │ 200

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1 2 3 4 5 6 7

───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1. .- │11,1 │12,4 │18,3 │25,8 │33,9 │53,7 │77,6

2. . │ 6,6 │7,41 │10,9 │15,2 │19,8 │31,8 │45,6

───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

3. " │0,63 │0,85 │1,51 │2,38 │3,44 │6,21 │10,5

───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

4. . 1 1 1 1 1 1 1

5. " 3 3 3 3 3 3 3

6. " 1 1 1 1 1 1 1

7. " 1 1 1 1 1 1 1

8. " 6 8 8 8 8 8 8

9. │ 0,6 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2

15 │

10. " │ 0,9 │ 1,4 │ 1,8 │ 2,4 │ 2,6 │ 3,2 │ 3,4

, :│

11. 50 - 100 │0,039│0,039│0,113│ - - - -

12. 125 - 200 " - - - │0,225│0,344│ - -

13. 250 - 400 " - - - - - │0,563│0,953

14. │7,11 │ 8,5 │17,8 │32,4 │ 34 │ 54 │ 86

15. " │ 10 │ 10 │ 10 │ 18 │ 19 │ 33 │ 100

16. . │1,66 │1,39 │2,32 │ 3,2 │ 4,5 │8,68 │13,6

 

12.2.

 

16-19

 

1

───────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────

│ │ , ,

│├───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

50 │ 100 │ 150 │ 200 │ 300 │ 400

├───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────

, ,

├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────

│ 40 │ 50 │ 80 │ 100 │ 100 │ 200 │ 200

├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1 2 3 4 5 6 7

───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

1. .- │5,68 │7,24 │11,2 │15,8 │19,5 │30,5 │41,9

2. . │3,44 │4,41 │6,72 │ 9,3 │11,5 │18,1 │24,8

───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

3. " │0,33 │0,56 │0,91 │1,36 │1,84 │3,37 │5,47

───────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────

4. . 1 1 1 1 1 1 1

5. " 2 2 2 2 2 2 2

6. " 1 1 1 1 1 1 1

7. " 1 1 1 1 1 1 1

8. " 4 6 6 6 6 6 6

9. │ 0,6 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2

15 │

10. " │ 0,5 │ 0,5 │ 0,8 │ 0,8 │ 1 1

, :│

11. 50 - 100 - - │0,049│ - - -

12. 125 - 200 " - - - │0,067│0,095│ -

13. 250 - 400 " - - - - - │0,159│0,191

14. │ 2,6 │ 3,9 │ 8,9 │ 15 │ 16 │ 26 │ 38

15. " │ 10 │ 10 │ 10 │ 18 │ 19 │ 33 │ 100

16. . │ 1,3 │1,02 │ 1,5 │1,92 │2,47 │4,66 │6,94

 

13.

 

13.1.

 

 

1. . 2. . 3. , . 4. (. 2 - 5). 5. (. 1) (. 2 - 5). 6. .

 

16-20

 

1

────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────

│ │ ,

││ , ,

├──────┬─────┬──────┬──────┬─────

40 │ 50 │ 100 │ 150 │ 200

├──────┼─────┼──────┼──────┼─────

1 2 3 4 5

────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────

1. .- │ 4,98 │6,11 │ 7,32 │ 9,2 │11,5

2. . │ 3,14 │3,81 │ 4,52 │ 5,63 │6,98

────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────

3. " │ 0,08 │0,21 │ 0,36 │ 0,59 │0,94

────────────────────────────────┼─────────┼──────┼─────┼──────┼──────┼─────

4. │ 0,4 - - - -

5. - │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4 │ 0,4

6. . 1 1 1 1 1

7. " - 1 1 1 1

8. - │ 0,6 │ 1,4 │ 2,5 │ 2,5

9. . │ 0,23 │ 0,4 │ 0,64 │ 0,84 │ 1,3

 

13.2.

 

 

1. . 2. . 3. . 4. .

 

16-21

 

1

───────────────────────────────────────┬──────────┬────────────────────────

│ ,

│ ├────────────┬───────────

50 100

├────────────┼───────────

1 2

───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────

1. .- 7,39 9,46

2. . 4,06 5,17

───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────

3. " 0,01 0,03

───────────────────────────────────────┼──────────┼────────────┼───────────

4. . 1 1

5. " 1 1

6. " 1 1

7. . 0,6 1,04

 

14.

,

 

 

1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. , .

 

16-22

 

100

───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────

│ │ 400

││

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────

1. .- 5,16

2. . 3,73

───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────────────────────

3.

, , :

50 3 1

100 " 3,8

200 " 16,3

400 " 62

4. . 0,11

 

. 19 " - ".

 

15.

 

 

1. . 2. . 3. .

 

16-23

 

1

──────────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────

, ,

│ ├─────┬──────┬──────┬─────

│ 100 │ 200 │ 300 │ 400

├─────┼──────┼──────┼─────

1 2 3 4

──────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼─────

1. .- │2,06 │ 2,69 │ 3,42 │4,04

2. . │1,22 │ 1,59 │ 2,01 │2,38

──────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼─────

3. " - │ 0,01 │ 0,01 │0,02

──────────────────────────────────────┼──────────┼─────┼──────┼──────┼─────

4. " │2,11 │ 7,3 │ 13,6 │15,9

 

 

 

 

 

 

 

───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────

N │

───────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────

1

1

2 │-

3

4

5 │ . .

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

16

17 │ -

18 │ -

19 │ -

20

21

22 │ -

23 │ -

24 │ -

25

26

4

27

28

29

30

31

32

5

33

34 │ ,

6

35 -

7

36

37

38

39

40

41

42

43

44 │- ()

8

45

46

47 │ -

9

48 │. .

10

49

11

50

 

 @Mail.ru


Copyright www.docstroika.ru, 2013 - 2022