:

:

| | : "Ctr+F" | 

22 2011 . N 187

 

 

81-02-06-2011

 

 

-2011

 

 

. ( - ) ( ), , , - , .

" ".

22 2011 . N 187.

 

 

1.

 

1. ( - ), , ( ), , , - , .

2. 1 2011 ( ).

3. , , (1 , 1 2, 1 . ).

4. :

1 - .

2 - -.

5. :

1.

1.1. 400

1.2. 600

2.

2.1. 600

2.2. 1800

3.

3.1. 4050 2

3.2. 6550 2

3.3. 11730 2

4.

4.1. 180 .

4.2. 1000 .

6. , - , ( ).

7. - , - -. - - .

8. - "", .

9. , 2. -.

-, , :

- ;

- ;

- 1 , 1 2, 1 . ;

- .

10. - , , , .

11. .

12. , , () , .

13. , (), , , , , , , - , , .

14. ( , - , , , , - - ), , , () - - .

15. - , , , .

16. , , : , - ( , , ), , .

17. , ( , ..), , ( , ) .

18. 1,08.

19. , :

 

,

 

b - ;

a c - ;

a c - ;

b - , a < b < c.

. 1300 :

1.1. 600 1800 = 1358,90 751,54 . . 1 ().

1.2. , :

 

 

a = 1358,90

c = 751,54

a = 600

c = 1800

b = 1300.

b = 751,54 - (1800 - 1300) x ((751,54 - 1358,90) / (1800 - 600)) = 1004,6 . .

1.3. :

1004,6 . . 1 x 1300 = 1305989 . .

20. .

 

 

1.

 

1.

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

, │ │

│ │

│ 01.01.2011, │

. .

( )

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

1 2 3

├────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┤

│ 06-01-001.

: 1

├────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┤

│06-01-001-01│ 400 391,96

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│06-01-001-02│ 600 387,33

└────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

 

2.

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

, │ │

│ │

│ 01.01.2011, │

. .

( )

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

1 2 3

├────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┤

│ 06-02-001.

:

├────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┤

│06-02-001-01│ 600 1358,90

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│06-02-001-02│ 1800 751,54

└────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

 

3.

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

, │ │

│ │

│ 01.01.2011, │

. .

( )

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

1 2 3

├────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┤

│ 06-03-001.

: 1 2

├────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┤

│06-03-001-01│ 4050 2 77,76

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│06-03-001-02│ 6550 2 48,45

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│06-03-001-03│ 11730 2 41,06

└────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

 

4.

 

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

, │ │

│ │

│ 01.01.2011, │

. .

( )

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

1 2 3

├────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┤

│ 06-04-001.

: 1 .

├────────────┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┤

│06-04-001-01│ 180 . 1011,26

├────────────┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│06-04-001-02│ 1000 . 706,65

└────────────┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

 

2. -

 

1.

 

06-01-001-01. 400

 

400

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

156784,00

24

 

:

3533,01

-

2

1

391,96

-

 

 

N
/I

 

1

2

3

:

 

3.1

3.2

4

,

5

6

7

()

,

8

, , ,

9

 

9.1

,

9.2

10

11


12

13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,
,

15

,
,

16

, ,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

06-01-001-02. 600

 

600

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

232398,00

24

 

:

3755,65

-

2

1

387,33

-

 

 

N
/I

 

1

2

3

:

 

3.1

3.2

4

,

5

6

7

()

,

8

, ,

9

 

9.1

,

9.2

10

11


12

13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,
,

15

,
,

16

, ,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

2.

 

06-02-001-01. 600

 

600

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

815340,00

27

 

:

25207,33

-

2

1

1358,90

-

 

 

N
/I

 

1

2

3

:

 

3.1


3.2

,

4

5

6

7

()

,

8

, , ,
, ,

9

 

9.1

, ,

9.2

,

10

11


12


13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

, ,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

06-02-001-02. 1800

 

1800

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

1352772,00

36

 

:

85952,44

-

2

1

751,54

-

 

 

N
/I

 

1

2

,

3

:

 

3.1


,

3.2

,

4

5

6

7

()

,
,

8

, , ,
,

9

 

9.1

, ,

9.2

,

10

11


12


13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

, ,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

3.

 

06-03-001-01. 4050 2

 

4050 2

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

314928,00

18

 

:

8011,70

-

2

1 2

77,76

-

 

 

N
/I

 

1

2

3

:

 

3.1

3.2

,

4

,

5

6

7

()

,

8

, , ,
,

9

 

9.1

,

9.2

10

11


12

,

13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

06-03-001-02. 6550 2

 

- 6550 2

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

317347,50

21

 

:

14425,07

-

2

1 2

48,45

-

 

 

N
/I

 

1

2

 

:

 

3.1

,

3.2

4

, -

5

6

7

()

,

8

, ,

9

 

9.1

, ,

9.2

,

10

11


12


13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

06-03-001-03. 11730 2

 

11730 2

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

481633,80

27

 

:

10250,77

-

2

1 2

41,06

-

 

 

N
/I

 

1

2


3

:

 

3.1


3.2

,

4

,

5

6

7

()

,
,

8

, , ,

9

 

9.1

, ,

9.2

10

11


12

, ,

13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

, ,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

4.

 

06-04-001-01. 130 .

 

130 .

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

131463,80

12

 

:

3102,17

-

2

1 .

1011,26

-

 

 

N
/I

 

1

,

2

3

:

 

3.1

3.2

4

,

5

6

7

()

,

8

, , ,
,

9

 

9.1

,

9.2

,

10

11


12

13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

06-04-001-02. 1000 .

 

1000 .

 

 

N
/
01.01.2011,
. .
( )


,

1

706650,00

12

 

:

3102,17

-

2

1 .

706,65

-

 

 

N
/I

 

1

2

3

:

 

3.1

3.2

,

4

,

5

6

7

()

,

8

, , ,
,

9

 

9.1

,

9.2

,

10

11


12

13

 

13.1

,

13.2

13.3

II


 

14

,

15

,

16

,

17

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-

29

30

31

32

III

 

33

34

35

36

37

-

38


( )

IV

V

 

 @Mail.ru


Copyright www.docstroika.ru, 2013 - 2023